Polityka prywatności

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Welmory Limited przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników korzystających z serwisu za10groszy.pl/wellbid.com, jak również Partnerów działających w ramach Programu Partnerskiego oferowanego przez Serwis.

Welmory Limited dba z najwyższą starannością aby przekazywane dane osobowe nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym, jak również aby były one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, które przekazałeś w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu za10groszy.pl/wellbid.com (dalej „Serwis”) lub affiliate.wellbid.com (dalej „Program Partnerski”) jest Welmory Limited z siedzibą na Cyprze w Nikozji Kalavryton 21, Strovolos, 2039 Nicosia, Cyprus, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem HE 245903 przez Ministerstwo Energetyki, Handlu, Przemysłu i Turystyki Cypru, Departament Rejestru Spółek, o kapitale zakładowym 1.001.000,00 € (słownie: jeden milion, jeden tysiąc euro 00/100 centów).

 1. Dane osobowe

 1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu bądź współpracy z nami w ramach Programu Partnerskiego, dobrowolnie oraz za Twoją zgodą pozyskujemy od Ciebie następujące dane osobowe:

  – imię i nazwisko,
  – datę urodzenia,
  – adres,
  – numer telefonu,
  – adres e-mail.

 1. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do uzyskania statusu użytkownika w Serwisie lub Partnera w ramach Programu Partnerskiego. W sytuacji gdy nie podasz swoich danych osobowych nie będziesz mógł zostać użytkownikiem Serwisu ani naszym Partnerem.

 2. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 1. Cel przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, które nam przekazujesz przetwarzamy w następujących celach:
– świadczenia usług oferowanych w Serwisie oraz w Programie Partnerskim,
– zweryfikowania Twojej tożsamości w przypadku rejestracji w Serwisie lub Programie Partnerskim,
– udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przesyłane drogą elektroniczną,
– wysyłania do Ciebie wiadomości informacyjnych dotyczących Serwisu lub Programu Partnerskiego oraz wiadomości promocyjnych (np. newsletter),
– niezbędnych do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
– niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
– gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych lub odbiorców danych, a przetwarzania nie narusza Twoich praw i wolności.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
– Twoja wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
– gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
– gdy przetwarzanie jest niezbędne do skutecznego wykonywania Regulaminu Serwisu lub Programu Partnerskiego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

  1.  Administrator udostępni Twoje dane osobowe jeśli jest to prawnie dopuszczalne podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Administrator udostępni Twoje dane osobowe Wystawiającym (Patrz Regulamin Serwisu – definicje) lub innym osobom trzecim w zakresie niezbędnym dla zrealizowania powyższych celów, zdefiniowanych w punkcie III.
  3. Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych – firmy księgowe, prawnicze, informatyczne oraz agencje marketingowe.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

  1.Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały one zebrane.
  2. Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte w dniu 13 października 2018 roku, chyba że cele, dla których zostały one zebrane nie zostały zrealizowane bądź gdy odrębne przepisy prawa nakładają obowiązek dalszego przechowywania.

 1. Uprawnienia Użytkowników i Partnerów

  1.W każdym czasie możesz zwrócić się do nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  2. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również skorzystać z prawa do przeniesienia swoich danych.
  3. W sytuacji wniesienia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w podanych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności bądź gdy Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do wycofania zgody (prawo do bycia zapomnianym)

  1.W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody zanim ją cofnąłeś.
  2. W sytuacji wycofania zgody, Administrator będzie mógł kontynuować przetwarzanie danych tylko w przypadku istnienia innej podstawy prawnej przetwarzania.

 1. Cookies

  1.Administrator oświadcza, że podczas korzystania z Serwisu oraz ze strony Programu Partnerskiego, w komputerze lub w innym urządzeniu końcowym zostają zapisywane pliki Cookies.
  2. Zapisanie plików Cookies wymaga Twojej zgody. Jeśli jej nie wyrazisz, nie będziesz mógł korzystać z Serwisu lub z Programu Partnerskiego.
  3. Na stronie internetowej Serwisu oraz Programu Partnerskiego wykorzystywane są pliki Cookies sesyjne oraz Cookies stałe. Cookies sesyjne to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe natomiast to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony przez Ciebie w parametrach plików Cookies bądź do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
  4. Pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym i oprogramowaniu w nim zainstalowanym.
  5. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane Twoje dane osobowe. Ich zawartość nie pozwala na identyfikację Twojej osoby. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu czy Programu Partnerskiego.
  6. Pliki Cookies przechowywane są w celu:
  – utrzymania sesji po zalogowaniu do Serwisu lub Programu Partnerskiego,
  – lepszego dopasowania Serwisu lub Programu Partnerskiego do Twoich potrzeb,
  – zapamiętania Twoich preferencji i indywidualnych ustawień,
  – badania poprawności przebiegu Kup Teraz oraz Aukcji.
  7. W każdym czasie możesz zmienić zakres bądź ograniczyć dostęp do plików Cookies w swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
  8. W każdym czasie możesz usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji przeglądarki internetowej, której używasz.
  9. Administrator nie odpowiada za zawartość plików Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których hiperłącza umieszczone są na stronie Serwisu lub Programu Partnerskiego.

 1. Kontakt

W każdym czasie możesz się skontaktować z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Adres, pod którym możesz się skontaktować – Welmory Limited z siedzibą na Cyprze, w Nikozji, Kalavryton 21, Strovolos, 2039 Nicosia, Cyprus; e-mail: company@welmory.com.


Autor: wellbid

Udostępnij Ten Post Na