Regulamin Promocji „20% EXTRA”

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, dalej określany jako Regulamin, określa warunki i zasady uczestnictwa w Promocji „20% Extra”. 2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin Serwisu, umieszczony na Stronie Głównej Serwisu za10groszy.pl/wellbid.com. 3. Organizatorem...

Czytaj więcej