Aukcja zakończona!

Podczas Aukcji każdy użytkownik ma nadzieję, że szybko zobaczy napis “Zakończona” – a pod nim swój login. Ja również chciałabym wygrywać wszystkie licytacje. Oczywiście, nie zawsze się tak dzieje, a ów napis często mnie zaskakuje. Moja strategia – nastawiam Automat Smart na małą liczbę...

Czytaj więcej