Słowniczek Użytkownika za10groszy.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Pierwszy raz wchodzisz na stronę za10groszy.pl. Czytasz Regulamin, zakładkę Pomoc oraz Bloga. Poznajesz mnóstwo nowych terminów i zasady działania Serwisu. Ich zrozumienie nie zajmie Ci dużo czas, gdy zapoznasz się z poniższym słowniczkiem. Opanuj najważniejsze deficjencje i rozpocznij zabawę na emocjonujących Aukcjach. Powodzenia!

A

Aukcja – forma sprzedaży towarów oparta na zasadzie licytacji.

Aukcja Debiut – Aukcja przeznaczona dla nowych Użytkowników.

Aukcja Expres – Aukcja o wyższej cenie Przebicia, co skraca czas trwania licytacji.

Automat – narzędzie do zdalnego Przebijania na Aukcjach.

B

BID – jednostka płatnicza na Aukcji, dająca prawo do jednorazowego Przebicia, Przebicia przez Automat lub do innej czynności. Nabywane są poprzez zakup bądź pozyskane w wyniku wymiany zakupionego towaru.

C

Czas do Końca Aukcji – czas, który pozostał do Końca Aukcji z pominięciem czasu przetwarzania systemu i czasu przerw w działaniu Systemu.

Czat – wewnętrzny komunikator Serwisu.

G

Gra w zmowie – uczestnictwo w tej samej Aukcji Użytkowników, których Konta są powiązane.

L

Limity wygranych Aukcji – stałe ograniczenia dotyczące wygranych Aukcji z przedmiotami oraz pakietami BIDów.

K

Karta Aukcji – małe okno na stronie głównej ze najważniejszymi informacjami o danej Aukcji.

Konto Użytkownika – panel zarządzania, widoczny tylko dla Użytkownika po zalogowaniu, gdzie gromadzone są dane o Użytkowniku oraz historia jego działań w ramach Serwisu, zapisany w zakładce “MOJE KONTO”.

Kup Teraz – możliwość kupienia wystawionego na Aukcji przedmiotu za cenę rynkową, bez konieczności licytowania.

P

Pakiet BIDów – określona pula BIDów, oferowana przez Serwis.

Powiązane Konto – konta przynajmniej dwóch Użytkowników, których łączą wspólne dane: IP, konto bankowe, dane osobowe.

Przebicie – skorzystanie z funkcji Serwisu umożliwiające zgłoszenie chęci kupna danego przedmiotu oferowanego na Aukcji i zaoferowanie za niego ceny wyższej.

Przebicie ręczne – przebicie manualne poprzez kliknięcie na przycisk Przebij, znajdujący się na Karcie Aukcji lub stronie ze szczegółami Aukcji.

Przebicie automatyczne – przebicie wykonywane przez uprzednio ustawiony Automat przebijający w imieniu Użytkownika.

W

Weryfikacja Konta – sprawdzenie poprawność danych Użytkownika.

U

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i ma dostęp do swojego Konta. Osoba identyfikowana jest poprzez imię, nazwisko i datę urodzenia.


Autor:

Udostępnij Ten Post Na

1 Komentarz

  1. Ten artykuł pomógł mi się zapoznać z podstawowymi terminami używanymi na za10groszy.pl. Jeśli jesteś osobą początkującą to polecam ci przeczytać informacje tu zamieszczonę

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.